Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Historiske og fremtidige endringer i løst organisk karbon i Farrisvann

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Salar Valinia, Carolina Olid Garcia, Carsten Meyer-Jacob, Richard Bindler

Sammendrag

I denne rapporten analyserer vi med bruk av sedimenter og modellering historiske og fremtidige trender i organisk karbon Farrisvann. Vi har brukt en historiske sediment-rekonstruksjon fra en representativ referansesjø, lange dataserier for Farrisvann, klimascenarier for den aktuelle regionen i Norge, samt den nyeste vitenskapelige dokumentasjonen på karbondynamikk i nedbørfelter for å modellere fremtidige endringer i konsentrasjoner av organisk karbon frem til 2050. Modellprediksjonene viser at konsentrasjonene av organisk karbon i Farrisvann kan fortsette å øke med den samme takten som overvåkingsdataene har vist fram til i dag. Vi anbefaler de ansvarlige for vannbehandlingsanleggene å forvente videre økning i organisk karbon og vannfarge også i tiden fremover.