Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Børselv-vassdraget, Ballangen kommune. Undersøkelser av bunnfauna, oksygenforhold vinterstid samt vannføring og vannstandsvariasjoner etter restaureringstiltak

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Karl Jan Aanes

Sammendrag

Det er foretatt oppfølgende registreringer i Børselvvassdraget de siste årene av bunnfauna og oksygenkonsentrasjon vinterstid, samt vannføring og vannstandsvariasjoner. Undersøkelsene er gjort etter at omfattende rehabiliteringsarbeider er blitt gjennomført de siste årene for å bedre miljøtilstanden i vassdraget (gjennom Børselv-prosjektet). Undersøkelsene følger opp tilsvarende studier som ble gjennomført tidligere i prosjektperioden. Resultatene viser en bedring i miljøtilstanden.