Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2016

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Maia Røst Kile, Vladyslava Hostyeva

Sammendrag

Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2016 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år samt trender fra tidligere års overvåking. Det er lagt vekt på økologisk tilstand, egnethet som drikkevann, algesammensetning, cyanobakterier og algetoksiner. I både Vestvannet og Borredalsdammen viser resultatene at næringssalter og algebiomasse har sunket, mens klorofyll ligger på samme nivå som i fjor. Det ble observert lite cyanobakterier i vannene i 2016, men noe større mengder i Vestvannet siste halvdel av sesongen. Det er påvist lave konsentrasjoner av microcystin i begge vannene gjennom hele sesongen, samtlige målinger er rett over deteksjonsgrensen.