Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Integrated oxidation membrane filtration process – NOM rejection and membrane fouling

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2016
Tidsskrift
Water Research
Eksterne nettsted
Cristin
Doi
Forfattere
J Winter, Wolfgang Uhl, PR Berube