Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Konsekvensvurdering av dieselutslipp til Årdalsfjorden i november 2016

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigurd Øxnevad
Forfattere
Sigurd Øxnevad

Sammendrag

25. november 2016 skjedde det et uhellsutslipp av diesel til Årdalsfjorden hos Hydro Aluminium Årdal. Dieselutslippet ved Årdalstangen har sannsynligvis ikke medført særlig skade på livet i Årdalsfjorden. Det er estimert at det rant ut ca. 1600 liter diesel. Diesel er et svært flyktig stoff, og mye av dieselen fordampet nok bort. Dieselen på fjorden ble ganske raskt blandet ned i vannmassene. Diesel har potensiale for å bioakkumulere, og kan være giftig for vannlevende organismer. Innerst ved Årdalstangen (ved Klingenberg og ved Moldekran) var det en kort stund konsentrasjoner av diesel som kan være akutt toksisk for vannlevende organismer. Det var ingen tegn til død fisk eller synlige skadevirkninger på livet i fjorden som følge av utslippet. Dieselutslippet kan ha medført effekter helt lokalt ved utslippsstedet. Noen av stoffene i dieselen kan ha blitt tatt opp i organismer som f.eks. muslinger.