Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 henhold til vannforskriften. Overvåking for Rana Gruber.

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Gunhild Borgersen, Marijana Stenrud Brkljacic

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden for Rana Gruber i 2016. I overvåkingen er det gjort analyser av flotasjonsmiddelet Lilaflot D 817M i sedimentprøver fra 9 stasjoner i Ranfjorden. Det ble påvist Lilaflot D 817M i 7 av de 9 sedimentprøvene. Det ble ikke påvist Lilaflot i stasjonene som lå henholdsvis 25 og 55 km ut i fjorden, men det ble påvist Lilaflot ut til ca. 9,6 km fra utslippspunktet for avgangsmassene. I 2015 var det ikke utslipp av Lilaflot til Ranfjorden, men i 2016 var det utslipp av 166 kg Lilaflot, og av dette var 26 kg i vannfase. Det ble analysert for Lilaflot D 817M fra de samme stasjonene som i 2015. Det var høyere konsentrasjoner av Lilaflot D 817M i sedimentet i 2016 enn i 2015. Det var avtagende konsentrasjoner av Lilaflot D 817M med økende avstand fra utslippspunktet. Den høyeste konsentrasjonen var på 0,306 mg/kg tørrvekt på den innerste stasjonen. Konsentrasjonene som ble målt på stasjon RE02 6 uker etter produksjonsstans er høyere enn PNEC (grenseverdi for konsentrasjon som ikke har effekt på miljøet) for sjøbunnfall. Ved eksponering for konsentrasjoner over PNEC kan ikke langtidseffekter utelukkes. Det anbefales at det gjennomføres nye målinger på stasjon RE02 høsten 2017, for å verifisere om konsentrasjon av Lilaflot D 817M er redusert til under PNEC.