Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt. Årsrapport for 2016

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Øyvind Aaberg Garmo

Sammendrag

I 2016 ble avrenningen fra 16 nedlagte skyte- og øvingsfelt (SØF) overvåket med prøvetakingsrunder vår, sommer og høst. Ved Gimlemoen, Avgrunnsdalen, Banemyra, Steinkjersannan, Tittelsnes, Nesje Fort og Gurulia/Bue Nebb har det blitt gjennomført tiltak for å redusere utlekking av tungmetaller, og tre-fire års overvåking indikerer fallende nivåer i avrenning fra de tre sistnevnte SØFene. Marka, Fredrikstad, Børja, Ørskogfjellet, Melbu, Skarsteindalen, Kjoselvdalen, Kvenvikmoen og Nyborgmoen var ikke ferdigryddet i 2016. Gimlemoen og Avgrunnsdalen er SØFene hvor det er størst fare for overskridelser av vannforskriftens miljøkvalitetsstandarder for tungmetallkonsentrasjoner i vann. Analyser er gjennomført på ufiltrerte prøver, med unntak av feltene Børja, Kjoselvdalen og Nyborgmoen. Vi anbefaler avslutning av overvåking ved Tittelsnes, Nesje og Steinkjersannan, og vi anbefaler at videre overvåking ved Ørskogfjellet, Melbu, Skarsteindalen og Kvenvikmoen kan vente til gjennomføring av tiltak.