Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Janne Kim Gitmark, Camilla With Fagerli, Mats Gunnar Walday

Sammendrag

Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunndyrsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2016 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen (kvantitative rammeundersøkelser) på 15 stasjoner og undersøkelser av nedre voksegrense for utvalgte makroalger på 12 stasjoner. Finansiert av Borregaard ble det i tillegg foretatt undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen (semi- kvantitative fjæresoneundersøkelser) på 4 stasjoner i Hvalerområdet (resultater er presentert i eget notat og i årsrapporten). Den beregnede indeksen for nedre voksegrense– MSMDI (Multi Species Macroalgae Depth Index), som belyser nedre voksegrense for opptil 9 utvalgte algearter, ga «god» eller «moderat» økologisk tilstand på 11 stasjoner, og «dårlig» økologisk tilstand på én stasjon. I 2016 ble det observert stillehavsøster på 11 stasjoner. Første gangen denne arten ble registrert var i 2014, da på 6 stasjoner.