Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kartlegging av veterinærlegemidler brukt i akvakultur – diflubenzuron og teflubenzuron

Rapport
Publiseringsår
2011
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Kathy Langford, Sigurd Øxnevad, Merete Schøyen, Kevin V Thomas

Sammendrag

Kartleggingen undersøkte forekomsten av de to benzoylurea-kitinsynteseinhiberende pesticidene, diflubenzuron og teflubenzuron. Disse stoffene blir brukt til å behandle laks i oppdrettsanlegg som er smittet med lakselus. Det ble funnet påviselige konsentrasjoner av diflubenzuron og teflubenzuron i prøver av sediment, partikler i vann, blåskjell, tanglopper, taskekrabber og reker fra lokalitetene hvor det var behandlet med lakselusmidlene. Det ble ikke funnet diflubenzuron eller teflubenzuron i noen av torskeprøvene, og heller ikke i noen av prøvene fra referanseområdet.