Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Forurensningsanalyse - Farrisvannet

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Ingun Tryland, Atle Hindar, Salar Valinia, Birger Skjelbred, Torulv Tjomsland, Magdalena Kempa, Yan Lin, Hanne Edvardsen, Therese Fosholt Moe

Sammendrag

Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Farrisvannet med nedbørfelt. Hovedfokus har vært på temaene hygienisk forurensning, generell forurensningsbelastning, tilstand med hensyn til eutrofiering og trender i fargetall og TOC. Nåværende og mulige framtidige forurensningskilder er vurdert, og det er gitt innspill til framtidig beskyttelsesregime.