Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vurdering av risikoen for fugl og akvatiske organismer etter eksponering av plantevernmidlet Pirimor.

Rapport
Publiseringsår
2011
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Omtale
Fulltekst
NIVA-involverte
Merete Grung
Forfattere
Line Emilie Sverdrup, Torsten Källqvist, Ole Martin Eklo, Ingeborg Klingen, Merete Grung, Edgar Rivedal, Erik Ropstad, Steinar Øvrebø, Marit Låg, Christine Bjørge