Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget. År 2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Rolf Høgberget
Forfattere
Rolf Høgberget

Sammendrag

Driftskontroll av kalkdoseringsanleggene i Tovdalselva gjennomføres for å få bedre innsyn i kalkingen fra anleggene. Avviksrapporten er en sammenfatning av hendelser i 2015, samt forslag til forbedringstiltak. Driften på Bås doseringsanlegg var meget god. Dosene ble hyppig justert for å kunne tilfredsstille pH-målet i Herefossfjorden (pH 6,0), likevel ble det unødig høy pH i fjorden om sommeren. For bedre kontroll over pH-nivået anbefales hydrologisk kartlegging/modellering for å avdekke størrelsen av tidsfaktoren mellom dosering og effekt ved utløpet av Herefossfjorden. Skåre doseringsanlegg ble kondemnert og erstattet med et anlegg som tidligere ble benyttet i Mandalsvassdraget. Lite driftsdata er tilgjengelig fra oppstartsperioden, men foreløpig erfaring er at anlegget leverer tilfredsstillende doser, selv ved høye vannføringer. Det var meget tilfredsstillende effekt av doseringen fra anlegget på Søre Herefoss. pH-målene ble oppnådd nærmest kontinuerlig. Presmolt utsettes for moderate konsentrasjoner av lAl vinterstid. Bør vannkvalitetskravene vinter og tidlig vår utredes nærmere, og bør dagens tidsrammer for økte pH-mål endres?