Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Prossesskjemikalier fra mineralutvinning og eventuelt opptak i fisk

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Carlos Escudero-Oñate, Katharina Bjarnar Løken

Sammendrag

Hensikten med denne rapporten er å presentere en analysemetode for å bestemme noen av de mest brukte prossesskjemikaliene fra norsk gruveindustri, samt evaluere potensialet for bioakkumulering av disse forbindelseene og deres nedbrytningsprodukter i fisk. Studien omfatter tre ulike grupper av kjemikalier; akrylamid (monomer fra produksjonen av polyakrylamid, ofte brukt i koagulering/flokkulering av avgangsmasser), esterquats (fokus på metyltrietanolammonium, nedbrytningsprodukt av vanlige kationiske esterquat-type skumdannere) og alkylfosforsyrer (anioniske skumdannere). Analysemetoden som her presenteres er utviklet for å bestemme disse stoffene i torsk og laks.