Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. År 2017

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Rolf Høgberget, Jarle Håvardstun, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2017), og inneholder samtidig en fortegnelse over hendelser og avvik som kan danne grunnlag for forbedringstiltak knyttet til driftsrutiner, installasjoner eller kalkingsstrategi. I 2017 ble målet for kalkingen utvidet fra å gjelde vannkvalitet for sjøaure og laks, til også å gjelde elvemusling. Det oppsto få avvik fra pH-målene i 2017. Doseringen var derfor god. Det var et misforhold mellom loggeseriene fra driftskontroll-loggeren og driftsloggen til Miljøkalk (MikaCom). Doseringssignal, vannstand og vannføring er alle loggeserier som bør justeres og kalkuleres på nytt. Avhengigheten mellom vannstand og vannføring bør følge resultatene fra vannføringskalibreringen som ble foretatt i 2010. Ny teknikk med pH-sensor plassert nede i elvevannet for innhenting av temperaturdata nedstrøms anlegget muliggjør nøyaktig logging av reell vanntemperatur. Dette er viktig informasjon for blant annet utregning av nøyaktig klekketidspunkt for lakseyngel.