Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Vefsnfjorden i 2017. Overvåking for Alcoa Mosjøen

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigurd Øxnevad
Forfattere
Sigurd Øxnevad

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Vefsnfjorden i 2017 på oppdrag for Alcoa Mosjøen. Oervåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Vefsnfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av blåskjell. To av blåskjellstasjonene i Vefsnfjorden (Høyneset og Korsneset) hadde konsentrasjoner av kvikksølv som overskred grenseverdien for kvikksølv i biota. Disse to stasjonene er derfor i «ikke god kjemisk tilstand». Ved Alterneset var blåskjellene i «god kjemisk tilstand». Det var generelt lave konsentrasjoner av PAHforbindelser i blåskjellene.