Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Sunndalsfjorden i 2017. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Sunndalsfjorden i 2017 på oppdrag for Hydro Aluminium Sunndal. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Sunndalsfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av blåskjell på fire stasjoner: Bøneset, Nautvika, Svinberget og Leirvika. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for de prioriterte miljøgiftene på noen av blåskjellstasjonene. Sunndalsfjorden var derfor i «god kjemisk tilstand» basert på analyser av prioriterte miljøgifter i blåskjell. For tre av blåskjellstasjonene var det konsentrasjon av sink som var noe over høy bakgrunnskonsentrasjon for blåskjell. Det var lave konsentrasjoner av PAH-forbindelser i blåskjellene.