Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Årdalsfjorden i 2017. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Årdalsfjorden i 2017 på oppdrag for Hydro Aluminium Årdal. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Årdalsfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser, metaller og fluorid i prøver av blåskjell fra fem stasjoner i Årdalsfjorden. Blåskjellstasjonen helt innerst i Årdalsfjorden (Hundshammar) var i «ikke god kjemisk tilstand» på grunn av overskridelse av grenseverdier for PAH-forbindelsene fluoranten og benzo(a)pyren. De fire andre stasjonene var i «god kjemisk tilstand», og hadde lave konsentrasjoner av PAH-forbindelser.