Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1756

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Tina Bryntesen
Forfattere
Tina Bryntesen

Sammendrag

Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i mars – juni 2017 deltok 73 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og tolv metaller i syntetiske vannprøver. Ved denne SLPen, som har sitt utgangspunkt i Miljødirektoratets og fylkesmennenes kontroll med industriutslipp, er 82 % av resultatene ansett som akseptable. Dette er noe lavere enn kvalitetsnivået som disse SLPene normalt har ligget på de seneste årene. Generelt viste nokså mange av parameterne en kvalitet som er noe lavere enn de seneste SLPer, mens tørrstoff og gløderest viste en tydelig forbedring fra forrige SLP.