Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2017

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Maia Røst Kile, Camilla Hedlund Corneliussen Hagman

Sammendrag

Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2017 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år samt trender fra tidligere års overvåking. Det er lagt vekt på økologisk tilstand, egnethet som drikkevann, algesammensetning, cyanobakterier og algetoksiner. I både Vestvannet og Borredalsdammen viser resultatene en svak reduksjon i næringssalter. I Vestvannet har det i tillegg vært en reduksjon i algebiomasse og klorofyll, mens det i Borredalsdammen har vært en økning i de samme parameterne. Det ble observert lite cyanobakterier i vannene i 2017. Det er kun påvist microcystin ved ett tilfelle i Borredalsdammen i august 2017, godt under grenseverdiene for både drikkevann og badevann.