Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2016

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Rolf Høgberget
Forfattere
Rolf Høgberget

Sammendrag

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2016, og det foreslås forbedringstiltak. Driften på Bås doseringsanlegg var meget god. Det anbefales likevel å redusere/eliminere skumdannelser som kan påvirke doseringen. Tidligere foreslått kartlegging av tidsforløp fra dosering til effekt i Herefossfjorden bør gjennomføres. Det ble dokumentert meget god drift også på Skåre doseringsanlegg, men datagrunnlaget var noe mangelfullt. Drift med variable doser i forhold til behovet bør formelt innføres. Vannføringen som blir registrert på anlegget følger ikke nøyaktig gjeldende vannføringskurve. Vannstandskurven bør derfor kontrolleres/videreutvikles. Søre Herefoss-anlegget doserte tilfredsstillende i 2016, men avvikene var flere enn tidligere. Det etterlyses bedre informasjon fra fylkesmannen omkring gjeldende tidsrammer for pH-mål.