Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden 2010-2013. Undersøkelse av blåskjell, torsk, taskekrabbe, vann, sedimenter og bløtbunnsfauna

Faglig foredrag
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Merete Schøyen
Forfattere
Merete Schøyen