Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2012. Undersøkelse av blåskjell, torsk, taskekrabbe, sedimenter og bløtbunnsfauna

Faglig foredrag
Publiseringsår
2013
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Merete Schøyen
Forfattere
Merete Schøyen