Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2017

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Rolf Høgberget, Jarle Håvardstun, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Bøylefoss kalkdoseringsanlegg ble satt i drift høsten 2005, og driftskontrollen ved anlegget ble etablert i mai 2006. Hensikten med etableringen var å skape stabil og god vannkvalitet for anadrom fisk i den nedre delen av Nidelva (Arendalsvassdraget). Anlegget er det eneste i Arendalsvassdraget, og mye avhenger derfor av at det fungerer tilfredsstillende til enhver tid. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2017) og inneholder samtidig en fortegnelse over hendelser og avvik som kan danne grunnlag for forbedringstiltak knyttet til driftsrutiner, installasjoner eller kalkingsstrategi. Grunnlagsmålinger for driftskontrollen er en nokså komplett logg i 2017. Signaler for vannstand og vannføring ble imidlertid ulikt registrert i MikaCom (Miljøkalk sitt styrings- og loggesystem) og driftskontroll-loggeren. Dette er forhold som bør rettes opp. Doseringsloggen er nesten komplett, mens kalkbeholdning, pH oppstrøms og nedstrøms anlegget er helt komplette som sammenhengende logger gjennom hele året. Etter ombygging av pH-målingsutstyret er det mulig å etablere en nøyaktig logg på temperaturutviklingen nedstrøms anlegget, (Evenstad). Dette bør gjøres, da disse verdiene vil være svært verdifulle for lakseforvaltningen ved beregning av nøyaktig klekkingstidspunkt for fiskeyngel. Ved flere tilfeller økte pH nedstrøms anlegget mye i forbindelse med flom. Unødig mye kalk doseres da ut. Tiltak bør iverksettes slik at denne overdoseringen ikke oppstår. pH var over målet nesten kontinuerlig gjennom hele perioden. Effektiviteten på anlegget var derfor meget bra ved Bøylefoss doseringsanlegg gjennom hele 2017.