Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Forekomst av antibiotikaresistensgener og fjerning av antibiotikaresistente E. coli i to norske avløpsrenseanlegg

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2018
Tidsskrift
Vann
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Carsten Ulrich Schwermer, Pawel Krzeminski, Wolfgang Uhl

Sammendrag

Effektiviteten av de ulike behandlingstrinnene for fjerning av antibiotikaresistente E. coli i avløpsvann fra to store avløpsrenseanlegg i Oslo ble undersøkt. Renseanleggene reduserer den totale mengden kultiverbare E. coli fra avløpsvannet effektivt, men fjerningen av disse bakteriene var ufullstendig i begge anleggene. Bakteriene var delvis resistente mot ampicillin og cotrimoxazole, og i mindre grad tetracyclin og ciprofloxacin. Med hensyn til fjerning av resistente E. coli viste anleggene forskjellige mønstre utover i behandlingsprosessen. Analysen av et utvalg markørgener i utslippsvannet viser forekomst av resistens mot antibiotika som brukes hyppig i Norge, men også svært sjelden brukte og kritisk viktige antibiotika, inkludert karbapenemer, colistin og cefalosporiner. Gjennom ultra- og nanofiltrering på laboratorieskala av utslippsvannet fra avløpsrenseanleggene, ble alle kultiverbare E. coli, inkludert resistente E. coli, fullstendig fjernet.