Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2017. Fagrapport

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Janne Kim Gitmark, Mats Gunnar Walday

Sammendrag

Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med mht. eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2017 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen (kvantitative rammeundersøkelser) på 15 stasjoner og undersøkelser av nedre voksegrense for utvalgte makroalger på 8 stasjoner. Den beregnede indeksen for nedre voksegrense– MSMDI (Multi Species Macroalgae Depth Index), som belyser nedre voksegrense for opptil 9 utvalgte algearter, ga «god» økologisk tilstand på 2 stasjoner og «moderat» tilstand på 6 stasjoner. I 2017 ble det observert stillehavsøster på 10 stasjoner. Første gangen denne arten ble registrert var i 2014, da på 6 stasjoner.