Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Utslipp av antibiotikaresistensgener med behandlet avløpsvann til resipienten

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2018
Tidsskrift
Vann
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Carsten Ulrich Schwermer, Wolfgang Uhl

Sammendrag

Forekomsten av utvalgte markørgener for antimikrobiell resistens (AMR) i vannprøver tatt fra utslippet av tre norske avløpsrenseanlegg ble kvantifisert. 16S rRNA, Intl1 og Sul1 er de tre dominerende antibiotikaresistensgenene (ARG) i utslippsvannet fra anleggene. Like høye konsentrasjoner av de fleste ARG som ble detektert i prøvene på alle anleggene antyder at husholdninger og andre diffuse kilder spiller en dominerende rolle som kilde for ARG i avløpsvannet. ARG forekomst virker å være uavhengig av renseanlegget. De fleste av de undersøkte ARG slippes ut til resipienten sammen med behandlet vann på alle anlegg. Uventede høye konsentrasjoner av de fleste undersøkte ARG i prøver tatt fra resipienten tilknyttet ett av anleggene forklares med særskilte forhold i delen av elven der prøvene ble tatt. For tiden er det umulig å konkludere om renseanleggets utslipp bidrar særlig mer til totalbelastningen med menneskeskapte ARG i elven enn andre diffuse kilder.