Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk og kjemisk tilstand i nedre del av Glomma i 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Maia Røst Kile, Joanna Lynn Kemp, Sissel Brit Ranneklev, Eivind Ekholt Andersen

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i Glomma av biologiske og kjemiske effekter av påvirkninger fra Nordic Paper AS. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere eventuelle effekter fra bedriftens utslipp av prosessvann på økologiske og kjemiske forhold i vassdraget. Resultatene basert på prøver av bunnfauna, alger og heterotrof begroing, samt vannkjemiske prøver, viste at vannforekomsten var sterkt påvirket av utslipp allerede oppstrøms fabrikken, med tilstandsklassen svært dårlig økologisk tilstand. Det var derfor ikke mulig å måle hvorvidt Nordic Papers utslipp har en negativ effekt på biologien, men økologisk tilstand nedstrøms utslippet ble klassifisert til dårlig, så påvirkningen er trolig marginal i forhold til utslippene oppstrøms. Kjemisk tilstand er derimot god på begge stasjoner med utgangspunkt i undersøkte prioriterte stoffer.