Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Havforsuring i norske farvann

Brosjyre
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Marit Norli
Forfattere
Ingunn Skjelvan, Elisabeth Jones, Melissa Chierici, Marit Norli

Sammendrag

Norske kystområder, fra Skagerrak i sør til Barentshavet i nord blir gradvis surere, men de regionale forskjellene er store. Havforsuringen er et resultat av at havet tar opp mer CO2 fra atmosfæren, og forsuring av havet vil pågå i lang tid, selv om CO2-utslippene avtar. Det er viktig å følge med på hvor fort denne utviklingen går.