Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte‐ og øvingsfelt. Årsrapport for 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Øyvind Aaberg Garmo

Sammendrag

I 2018 ble vannkjemi og metaller i avrenningen fra 18 nedlagte skyte‐ og øvingsfelt overvåket med prøvetakingsrunder vår, sommer og høst. Denne rapporten presenterer resultatene fra 2018 og viser hvordan tidsutviklingen har vært i hele perioden de 18 feltene har blitt overvåket.