Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Skisse til kalkingsplan for Budalselva, et sidevassdrag til Modalsvassdraget i Hordaland

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Rolf Høgberget, Øyvind Kaste

Sammendrag

Budalselva, som er et sidevassdrag til Modalselva, er preget av forsuring og kan potensielt skape giftige aluminiums-blandsoner i nedre del av Modalselva. Modalselva er kalket siden våren 2016. Det er foreslått to alternative kalkingsstrategier, avhengig av hvilket mål som velges for kalkingstiltaket. Alternativ 1 er designet for å eliminere faren for giftige aluminiums-blandsoner i Modalselva, mens Alternativ 2 i tillegg vil gi akseptabel vannkvalitet for laks i Budalselva. Dersom produksjonspotensialet for laks vurderes å være tilstrekkelig stort, anbefales det å kalke Budalselva i henhold til alternativ 2.