Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Rolf Høgberget, Jarle Håvardstun, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018) og inneholder samtidig en fortegnelse over hendelser og avvik som kan danne grunnlag for forbedringstiltak knyttet til driftsrutiner, installasjoner eller kalkingsstrategi. Gjennom en lang periode om sommeren var pH høy oppstrøms anlegget slik at det ikke var behov for kalkdosering. Da anlegget doserte var pH nedstrøms anlegget tidvis meget høy. Umiddelbare pH-økninger ble også registrert i forbindelse med store flommer. Det etterlyses raskere reaksjon i styringsautomatikken slik at slik pH-økning dempes. I perioden med ekstra høye pH-mål ble pH registrert for lav i noen tilfeller. Driftssikkerheten var likevel god. pH oppstrøms anlegget var spesielt lav i tre perioder (ikke kvalitetssikrete tall). Det er ønskelig med en oppgradering av denne stasjonen slik at den vil fungere som en automatisk pH-overvåkingsstasjon der målingene kvalitetssikres etter gjeldende rutiner for overvåkingsstasjoner.