Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Undersøkelse av bløtbunnsfauna langs Vestfoldkysten i 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Gunhild Borgersen
Forfattere
Gunhild Borgersen

Sammendrag

Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på syv stasjoner i Vestfold i 2018. Stasjonene i Viksfjorden, Røssesundet og Træla hadde svært fattig fauna, og ble klassifisert til moderat til dårlig tilstand for bløtbunnsfauna. Innholdet av organisk karbon og nitrogen i sedimentet var høyt og fikk dårlig til svært dårlig tilstand for organisk innhold. De øvrige stasjonene i undersøkelsen fikk alle god tilstand for bløtbunnsfauna. På stasjonene i Mefjorden, Tønsbergfjorden-ytre og Årøysund-Hvasser ble det registrert rundt 40 arter totalt per stasjon, mens stasjonen i Sandebukta var den mest artsrike med 92 arter. Organisk innhold i sedimentet hadde svært god til god tilstand på stasjonene i Mefjorden, Tønsbergfjorden-ytre og Sandebukta, og moderat tilstand på stasjonen i Årøysund-Hvasser. Oksygenforholdene i bunnvannet var gode på alle stasjonene på tidspunktet for prøvetaking.