Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Skånsom sykdomspåvisning ved hjelp av miljø-DNA

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Thierry Baussant, Mari Mæland, Fiona Provan, Adriana Krolicka, Trude Vrålstad, David Strand, Saima Mohammad, Sigurd Hytterød, Brian Klitgaard Hansen, Lars Magnus Wulf Jacobsen, Einar Eg Nielsen

Sammendrag

- Basert på DNAet som finnes i en vannprøve (såkalt miljø-DNA) kan sensoren oppdage lakselus, amøbegjellesykdom og rømming av laks . Teknologien er ubemannet og kan fjernstyres fra kontoret. Data og informasjon fås i nærsanntid. På denne måten kan sykdom og rømming oppdages tidlig og det kan settes inn tiltak for å unngå større problemer, forteller Baussant. Teknologien kalles Environmental Sample Processor (ESP) og er utviklet i USA ved Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI, opprinnelig for å oppdage algeoppblomstring langs California kysten. Nå kan den altså brukes for å oppdage blant annet økt forekomst av lakselus og andre agenser for sykdommer, for eksempel amøbegjellesykdom, eller amoebic gill disease (AGD), som det også er viktig å oppdage tidlig i sykdomsforløpet for å bekjempe konsekvensene. - Lakselus er et stort problem for oppdrettsnæringen, og det har blitt brukt mye kjemikalier i tillegg til andre alternative metoder for å redusere mengden lus på oppdrettslaks. ESP-teknologien kan føre til at nye sykdomsutbrudd oppdages tidligere enn i dag, og at næringen vil kunne redusere sine utgifter til kostbare medisiner og andre kjemikalier som brukes for å kontrollere sykdom/parasitter betraktelig, sier forskeren. Thierry Baussant forteller mer om hvordan man kan oppdage disse sykdomsagentene ved hjelp av miljø-DNA samlet fra en enkelt vannprøve og ESP teknologien, på miniseminar på Aqua Nor.