Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. On «Det grønne skiftet i havet – Hvordan få plass til en stor tareindustri?»

Faglig foredrag
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Kasper Hancke
Forfattere
Kasper Hancke