Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

SPI og bløtbunnsfauna – Sammenligning av klassifisering og vurdering av bruksområder

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Bjørnar Beylich, Gunhild Borgersen, Hilde Cecilie Trannum, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

Vi har sammenlignet tilstandsklassifisering med BHQ (Benthic Habitat Quality)-indeksen for SPI (Sediment Profile Imagery) og nEQR (normalisert Ecological Quality Ratio) for bløtbunnsfauna. Tilstandsklassifiseringen hadde i et fem-delt klasse system («Svært god», «God», «Moderat», «Dårlig» og «Meget dårlig») et samsvar på 50 % mellom BHQ og nEQR. Ved gruppering av «Svært god» og «God» sammen, og «Moderat», «Dårlig» og «Meget dårlig» sammen, var samsvaret 72%. I tillegg har vi vurdert hvilke bruksområder SPI kan ha i miljøovervåkning, både som tillegg til og som erstatning for bløtbunnsfauna. Vi mener at BHQ kan benyttes for å klassifisere miljøforhold i sedimenter, men denne klassifisering avviker ofte fra klassifisering basert på bløtbunnsfauna og vi mener derfor at SPI ikke kan erstatte bløtbunnsfauna på generell basis, men være et rimeligere alternativ i noen sammenhenger. Om og når klassifisering basert på BHQ potensielt kan benyttes under vannforskriften er utenfor rammen av denne rapporten.