Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljørisiko ved utslipp fra gruvevirksomhet på Stjernøy – en sammenfatning av tester utført i regi av forskningsprosjektet NYKOS.

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Steven Brooks
Forfattere
Morten Schaanning, Hilde Cecilie Trannum, Steven Brooks

Sammendrag

Denne rapporten sammenfatter resultater av ulike tester med avgang fra Sibelcos gruvevirksomhet på Stjernøy, Finnmark, oppnådd under forskningsprosjektet NYKOS. Videre vurderes resultatene i sammenheng med overvåking av de biologiske samfunnene i bedriftens nærområde. Det var god overenstemmelse mellom de økotoksikologiske «hel-sediment» testene av avgangen og forsøk utført med hele bunnfaunasamfunn i mesokosmos og i Oslofjorden. Disse viste at faunaen ble signifikant (p<0,05) påvirket etter sedimentasjon av 0,3-6 cm avgang som var relevant sammenlignet med gjennomsnittlig sedimentasjon estimert til 6 cm/år i det avgangspåvirkede området på bunnen av Stjernsundet. Forsøkene viste også at sediment-vann flukser av silikat og fosfat ble påvirket etter sedimentasjon av lave doser avgang (0,3-2 cm). Feltundersøkelser i Stjernøysundet har vist at bunnfaunaen er mest forstyrret i de grunne områdene nær utslippspunktet, mens den i større avstand fra utslippspunktet, der sedimentasjonen er estimert til å være lavere, ikke var vesentlig forstyrret. Det ble konkludert at det er lite sannsynlig at de observerte effektene kan tilskrives andre forhold enn fysisk påvirkning knyttet til forhøyet sedimentasjon og eventuelt redusert næringstilgang i områder dominert av avgangsmasser.