Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Øyvind Kaste, Eivind Ekholt Andersen, Tormod Haraldstad, Jarle Håvardstun, Joanna Lynn Kemp, Liv Bente Skancke, Sigurd Øxnevad

Sammendrag

I forbindelse med at skal bygges ny E39 øst for Mandal er det gjennomført en førkartlegging av vannforekomster som blir berørt av veiprosjektet. Programmet har pågått i perioden oktober 2018 – oktober 2019 og har bestått av prøvetaking på 32 bekke- og elvestasjoner og 8 innsjøstasjoner fordelt på de ulike delene av det kommende utbyggingsområdet. Bekke- og elvestasjonene er undersøkt med hensyn til vannkjemi, bunndyr, påvekstalger og fisk, mens innsjøstasjonene er undersøkt i perioden mai til oktober 2019 med hensyn til fysiske og kjemiske forhold samt klorofyll a. Det er foretatt klassifisering av økologisk tilstand i bekkene og i innsjøene, samt kjemisk tilstand for prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer (tungmetaller og Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner – PAH16EPA).