Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Rolf Høgberget, Jarle Håvardstun, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018), og inneholder samtidig en fortegnelse over hendelser og avvik som kan danne grunnlag for forbedringstiltak knyttet til driftsrutiner, installasjoner eller kalkingsstrategi. Siden 2017 er målet for kalkingen utvidet fra å gjelde vannkvalitet for sjøaure og laks, til også å gjelde elvemusling. Det oppsto noen avvik fra dette pH-målet i 2019. Selv om et av avvikene kan ha påvirket utvandrende smolt negativt, vurderes doseringen fra anlegget til å ha vært god. Vannstandsmålingen bør justeres og vannføringsberegningene kalkuleres på nytt med reviderte sammenhenger mellom vannstand og vannføring. Et tilsig fra lokal bekk kan påvirke pH-målingene som benyttes på anlegget til kalkdoseringsberegninger. Forholdet bør klarlegges.