Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Rolf Høgberget, Jarle Håvardstun, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2019, og det foreslås forbedringstiltak. Doseringen fra Bås doseringsanlegg var tilfredsstillende på tross av problemer med bruk av en ny kalkkvalitet som medførte klogging av kalk i anlegget. Dette svekket doseringsstabiliteten. Noe høyere dosering kunne ha øket pH i Herefossfjorden, som om våren var for sur. Det samme var tilfellet ved Skåre-anlegget, og dette anlegget kunne også bidratt med ekstra kalk. Søre Herefoss-anlegget var også hemmet av det kloggingsproblemet, særlig om våren. Det forekom enkelte avvik fra pH-Målet i lakseførende del av elva, men disse oppsto tidlig på våren, og effekten på smoltifiserende laks vurderes derfor som minimal. Ved tømming av beholdningstanker for rensing /vedlikehold/service oppsto det høye konsentrasjoner av kalksteinsmel i elva både ved Bås og ved Søre Herefoss. Dette kan være skadelig for fisk, og bør unngås så mye som mulig.