Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2019.

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Hilde Cecilie Trannum, Camilla With Fagerli, Lars Gunder Golmen, Wenche Eikrem, Helene Frigstad, Andre Staalstrøm

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene Ulsteinvik og Geirangerfjorden. Alle de biologiske kvalitetselementene oppnådde minst “god” tilstand, men samlet tilstand ble “god” eller “moderat” i de undersøkte vannforekomstene.