Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Trine Dale, Wenche Eikrem, Anna Birgitta Ledang, Trond Kristiansen, Helene Frigstad

Sammendrag

I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord var det kun prøvetakning av vannmasser i 2019. Den samlede vurderingen av vannforekomstene baserer seg på undersøkelse av det biologiske kvalitetselementet planteplankton samt fysisk-kjemiske støtteparametere. Av de tolv vannforekomstene i delprogrammet, ble ni prøvetatt i 2019. Det var tilstrekkelig datagrunnlag til å foreta endelig tilstandsklassifisering i alle vannforekomstene. Vannforekomstene Sognesjøen, Korsfjorden og Fusa-Bjørnafjorden fikk samlet tilstand «Meget god». De øvrige vannforekomstene fikk alle samlet tilstand «God».