Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2019.

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Camilla With Fagerli, Hilde Cecilie Trannum, Andre Staalstrøm, Wenche Eikrem, Kai Sørensen, Sabine Marty, Helene Frigstad, Janne Kim Gitmark

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster lokalisert i Ytre Oslofjord og Grenlandsfjordene. Samlet tilstand i vannforekomstene varierte fra “dårlig” til “god” tilstand i 2019. Undersøkelser over tid viser en særlig negativ trend for makroalger, hvor fem av totalt åtte undersøkte hardbunnstasjoner oppnår dårligere tilstand enn «god» for makroalger i 2019.