Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Naturtilstand for vannkjemi og biologi – kalkfattige vassdrag på vestlandet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2006
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Ann Kristin Schartau, Trygve Hesthagen, Gunnar Raddum, Arne Fjellheim, Brit Lisa Skjelkvåle, Stein Johansen