Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kalkingsplan for Daleelva i Høyanger kommune

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Rolf Høgberget
Forfattere
Rolf Høgberget

Sammendrag

Det ble tidlig utarbeidet en kalkingsplan for Daleelva. Denne planen er siden revidert, og med denne videre spesifisert. Det anbefales en kontinuerlig kalking for laks i området ved Eiriksdal kraftverk. Det er her foreslått pH-mål og tidsintervaller for de ulike pH-målene. Grunnlaget for vurderinger er kjemiske analyser av fraksjonert aluminium, TOC (konsentrasjon av totalt organisk stoff), kalsiumkonsentrasjon og pH. Vannkvaliteten er i moderat tilstand i forhold til konsentrasjon av labilt aluminium. Daleelva er en klarvannselv, og reduserte pH-mål i elva er derfor ikke aktuelt. Doseringsanlegget er foreslått plassert så nær Eiriksdal kraftverk som mulig. De øvre deler av Daleelva vil da være utsatt for blandsone-effekter. Tre alternativer er skissert, men en plassering ca. 800 m inne i fjellet ved Eirikstad kraftverk er ikke nøyere utredet her. Det er foreslått forskjellige plasseringer for innhenting av nødvendige prosess-signaler til doseringsanlegget. Det er beregnet forventete doser, doseringskapasitet, total kalkforbruk pr. år og lagerkapasitet. Videre anbefales å benytte kategori 2 kalk eller finere.