Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Langtidseffekt av tynnsjikt-tildekking med aktivt kull på testfelt i Grenlandsfjordene - Tilstand til bunnfauna ni år etter tiltak

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Hilde Cecilie Trannum
Forfattere
Hilde Cecilie Trannum