Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Nettverksmøte: Mot en bærekraftig opplevelses- industri på Sørlandet

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Aase Jeanette Kvanneid
Forfattere
Aase Jeanette Kvanneid

Sammendrag

Ravnedalen Live er en musikkfestival over 2-3 dager som avholdes i juli, på et friluftsområde rett nord for boligområdet Grim i Kristiansand. Festivalen tiltrekker i gjennomsnitt 6-7 000 mennesker, og har de siste årene vektlagt bærekraft og miljø både i drift og arrangement. Med en relativt liten stab erfarte festivalledelsen – her representert ved Mira S. Thorsen, at mange eksisterende løsninger fort ble for kostbare, og at alternative og nye løsninger ikke kunne produseres uten gode samarbeidspartnere. Utgangspunktet for denne nettverkssamlingen var derfor: hvordan kan man arrangere festivaler på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte?