Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Diffus avrenning fra Boliden AS til Sørfjorden og vannovervåkning i Eitrheimsvågen

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Ashenafi Seifu Gragne, Sissel Brit Ranneklev

Sammendrag

NIVA har beregnet den årlige massetransporten av metaller via diffuse utslipp fra Bolidens arealer til Sørfjorden. Den årlige massetransporten er estimert til å være 608 g/år for As; 269 kg/år for Zn; 2 457 g/år for Cu; 921 g/år for Cd; 8 428 for g/år Pb; 216 g/år for Ni; 183 g/år for Cr og 56 g/år for Hg. Våre beregninger viser at de største tilførslene kommer fra Bolidens østre nedbørfelt (Boliden-Ø) som domineres av arealtypen skog. Boliden har etablert to overvåkingsstasjoner i Eitrheimsvågen for å vurdere om losseaktiviteter fra kaia påvirker konsentrasjoner av metaller. Resultater viser at konsentrasjonene av metaller i overvåkingsstasjonene varierer gjennom året. Det er flere kilder metaller i Eitrheimsvågen, men losseaktiviteter ser ut til å være det største bidraget. Et nytt vannovervåkningsprogram i Eitrheimsvågen har blitt utformet for å forsøke å identifisere om losseaktivitetene er viktig kilde til metaller.