Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOFERSK - Økosystemovervåking i ferskvann 2018

Faglig foredrag
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Birger Skjelbred
Forfattere
Ann Kristin Schartau, Marit Mjelde, Birger Skjelbred