Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Høyangsfjorden i 2021. Overvåking for Hydro Aluminium Høyanger og Nyrstar Høyanger.

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Høyangsfjorden i 2021 på oppdrag for Hydro Aluminium Høyanger og Nyrstar Høyanger. I overvåkingen er det gjort analyser av PAH-forbindelser og tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) i sediment fra tre stasjoner og i blåskjell fra fem stasjoner. Det var bare lave konsentrasjoner av tungmetaller i sedimentprøvene. Sedimentene var derimot forurenset av PAH-forbindelser. Sedimentene på den innerste stasjonen hadde høyest konsentrasjoner av PAH-forbindelser. Sedimentene der var i «svært dårlig» tilstand med hensyn på PAH16. Det var avtagende nivåer av PAH16 i sedimentet utover i fjorden. Det var overskridelse av grenseverdier for flere av de prioriterte stoffene på de tre sedimentstasjonene i Høyangsfjorden. Kjemisk tilstand for de tre sedimentstasjonene settes derfor til «ikke god». Sedimentene hadde lavere konsentrasjoner av PAH-forbindelser i 2021 enn ved forrige undersøkelse i 2015. Det var kun lave konsentrasjoner av PAH-forbindelser i blåskjellene. Det var overskridelse av grenseverdi for kvikksølv i blåskjell fra Sandvika og Saueneset. Kjemisk tilstand for de to stasjonene klassifiseres derfor til «ikke god» tilstand. De andre tre stasjonene var i «god» kjemisk tilstand.