Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Liv Bente Skancke
Forfattere
Øyvind Aaberg Garmo, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2020 84 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.